Έκθεση φωτογραφίας με θέμα:”Από πέτρα και χρόνο. Τα κάστρα της Ρόδου”.