Οπτικές συνθέσεις και αντιθέσεις

Οι μαθητές/ – τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Ρόδου στο πλαίσιο του μαθήματος Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (ΖΔΔ) αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη φωτογραφία. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κ. Ευδοκία Κεφάλα και κ. Κωνσταντίνα Κωνσταντακοπούλου προσπάθησαν στο πλαίσιο του μαθήματος να εξερευνήσουν το μαγικό κόσμο της φωτογραφίας, να μιλήσουν για την ιστορία της, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές τεχνικές και θεματικές φωτογραφίας και να πειραματιστούν. Η φρέσκια ματιά, η εναλλακτική προσέγγιση, ο πειραματισμός είχαν ως αποτέλεσμα τις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ το Ίδρυμα Σταματίου και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτή του Εικαστικού Εργαστήριου Φωτογραφίας Φ.Ο.Σ, Μάκο για την τιμή που μας έκανε να συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση φωτογραφίας.