Η φωτογραφία στην ηλεκτρονική εποχή

Ἑνας ανοικτός διάλογος για τη φωτογραφία και το διαδίκτυο, τη χρήση της ως μια καινούργια γλώσσα επικοινωνίας, καθώς και για τον θετικό αλλά και αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία μας σήμερα.