Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Συμμετέχοντες στο εργαστήρι είναι οι εξής: