Το ίδρυμα προσφέρει επικαιροποιημένο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και περισσότερα

Το ίδρυμα προσφέρει επικαιροποιημένο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και περισσότερα

Το Ίδρυμα ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και το σύστημα της εκπαίδευσης, θέτει στόχο να βοηθήσει τους νέους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την σταδιοδρομία τους, να αποκτήσουν επίγνωση των αναγκών, των ενδιαφερόντων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων τους καθώς και των επαγγελματικών ευκαιριών. Στα πλαίσια δράσεων του με άξονα την παροχή επιστημονικής στήριξης των νέων, προσφέρει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επικαιροποιημένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές και μαθήτριες της Α και Β Λυκείου.