Προκήρυξη ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»