Νέα

Τεχνητή νοημοσύνη και ψευδείς ειδήσεις. Αντίκτυπος στην κοινωνία και τρόποι αντιμετώπισης. Ομιλητής Κωνσταντίνος Τσολακίδης ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ομιλία προσεγγίζει το επίκαιρο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και των θετικών και αρνητικών μεταβολών που αυτή θα επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία. ...