Τύπος

Το Ίδρυμα ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και το σύστημα της εκπαίδευσης, θέτει στόχο να βοηθήσει τους νέους στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την σταδιοδρομία τους, να αποκτήσουν επίγνωση των αναγκών, των ενδιαφερόντων, των...