Τύπος / Νέα

Το Ίδρυμα ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας και το σύστημα της εκπαίδευσης,...