Διοικητικό συμβούλιο

Περίοδος: 8 Μαρτίου 2002 έως 30 Αυγούστου 2007

Πρόεδρος

Μαρία Χριστόφ. Σταματίου, το γένος Κων/νου Ζήφια

Αν. Προέδρου – Μέλος

Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος – Μέλος

Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Μέλος

Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Γραμματέας

Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος

Ταμίας

Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλος

Αλεξάνδρα Στεφανίδη του Στέφανου, Καθ. Πανεπιστημίου

Περίοδος: 18 Ιανουαρίου 2007 έως 25 Ιουνίου 2012

Πρόεδρος

Μαρία Χριστόφ. Σταματίου, το γένος Κων/νου Ζήφια

Αν. Προέδρου – Μέλος

Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος – Μέλος

Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Μέλος

Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Γραμματέας

Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος

Ταμίας

Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλος

Λίνα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος

Περίοδος: 26 Ιουνίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2014

Πρόεδρος

Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος – Μέλος

Ιωάννης Ηρωνίας του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Αν. Προέδρου

Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Γραμματέας

Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος

Ταμίας

Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλος

Περσεφόνη Φώκιαλη του Νικολάου, Οικονομολόγος

Μέλος

Λίνα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος

4ο Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο από 21 Ιανουαρίου 2014

Πρόεδρος

Μάνος Κόκκινος του Δημητρίου, Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος – Μέλος

Νένα Ζερβάνου του Ευάγγελου, Νομικός

Αν. Προέδρου

Θεόδωρος Φραράκης του Εμμανουήλ, Δικηγόρος

Γραμματέας

Σταμάτιος Θωμαΐδης του Θωμά, Οικονομολόγος

Ταμίας

Δημήτριος Στεφανάκος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλος

Περσεφόνη Φώκιαλη του Νικολάου, Οικονομολόγος

Μέλος

Λίνα Στεφανίδη του Στέφανου, Δικηγόρος