Άτομα με Ειδικές Ικανότητες

Ο ευαίσθητος αυτός κοινωνικός χώρος δε θα μπορούσε να μείνει έξω από τον ψυχικό πλούτο που χαρακτηρίζει τη μεγάλη δωρεά των ιδρυτών του προς τη νεολαία αλλά και την κοινωνία μας γενικότερα. Μέσα μάλιστα από τη θεσμοθέτηση των βασικών επιδιώξεων του Ιδρύματος, οι ιδρυτές θέλησαν όχι μόνο να εκφράσουν αλλά και να διασφαλίσουν την ευαισθησία τους καθώς και την αμέριστη αγάπη τους προς τα παιδιά εκείνα που ήρθαν στη ζωή ή απέκτησαν αργότερα διάφορες ψυχικές ή/και σωματικές ιδιαιτερότητες, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αντιληφθούν έμπρακτα, ότι οι ειδικές τους ικανότητες δεν τους στερούν από τα δικαιώματά τους και στη ζωή και στην εργασία και στην οικογένεια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  • Ουσιαστική παρέμβαση στον ευπαθή κοινωνικό αυτό χώρο των Α.Μ.Ε.Α. προγραμματίζοντας συνεργασίες με όλους τους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται σχετικά, ώστε να συμβάλλουμε στη μείωση των όποιων κοινωνικών ανισοτήτων υπάρχουν ακόμη σε διάφορους τομείς.
  • Παρέμβαση και στήριξη ειδικά των ανηλίκων Α.Μ.Ε.Α. προς το σκοπό καλύτερης προσαρμογής τους στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και ομαλότερης ένταξής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας.
  • Παρέμβαση σε έργα υποδομής προς αντιμετώπιση πρακτικών/καθημερινών προβλημάτων Α.Μ.Ε.Α. σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
  • Ηθική και οικονομική στήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, ημερήσιας απασχόλησης, ψυχολογικής ενίσχυσης, φυσικοθεραπείας, κλπ. νεαρών Α.Μ.Ε.Α. αλλά και οικονομική ενίσχυση αναγκαίων γι’ αυτά ιατρικών επεμβάσεων, όταν δεν είναι αρμόδιο το Κράτος ή η Αυτοδιοίκηση, πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ιατρούς, κλπ.
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων, διαλέξεων, κλπ.) προς αναβάθμιση και ενίσχυση της γνώσης και της κατάλληλης αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με το χώρο των Α.Μ.Ε.Α.
  • Προγραμματισμός και συμμετοχή Α.Μ.Ε.Α. σε εργαστήρια του Ιδρύματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελένη Ηρωνία Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιτροπής

Φλώρα Χατζημανώλη Ψυχολόγος, Μέλος

Ελένη Καρύδη Μέλος

Σταυρούλα Κάπουλα Μέλος

Αναστασία Παλαιολόγου Μέλος