Νεολαίας

Η νεολαία μας είναι ο μεγάλος προικολήπτης του Ιδρύματός μας. Με την εκτίμηση ότι αποτελούν το θεμέλιο της αυριανής κοινωνίας και με την ελπίδα ότι με μια νεολαία ελεύθερη και δημιουργική μπορούμε να χτίσουμε μια πιο δίκαια και πιο ανθρώπινη κοινωνία, η νεολαία βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της δραστηριότητας του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό σταθήκαμε ηθικά και οικονομικά μεγάλοι χορηγοί σε δραστηριότητες του Πανεπιστημίου μας, ιδιαίτερα στην οργάνωση συνεδρίων που έχουν σχέση με το παιδί, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Στον ευρύτερο το χώρο των παρεμβάσεων του Ιδρύματος για τη νεολαία βρίσκονται σκέψεις και προτάσεις που αναφέρονται στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, με κύρια έμφαση στο χώρο της πρόληψης σε μια σωστή και οργανωμένη ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε επιμορφώσεις και σεμινάρια και σε άλλες δραστηριότητες που υποβοηθούν τους νέους στην επαγγελματική και κοινωνική του ένταξη, αλλά και τους θωρακίζουν απέναντι στις γνωστές κοινωνικές μάστιγες που μας απειλούν υλοποίηση του βασικού σκοπού του Ιδρύματος μας που αναφέρεται στις υποτροφίες, χορηγήσαμε μέχρι σήμερα σε 324 σπουδαστές υποτροφίες μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους.

Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται με κριτήρια κατ΄ εξοχήν κοινωνικά, οικονομικά και βαθμολογικά, με έμφαση στην οικονομική κατάσταση των υποτρόφων αλλά και στις επιδόσεις τους στο αντικείμενο των σπουδών που ακολουθούν.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΣΚΟΠΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  • Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδηλώσεων με άξονες που αφορούν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές, όπως νέες δεξιότητες, νέα επαγγέλματα, επαγγελματικός προσανατολισμός και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές των Λυκείων (Γενικών και Επαγγελματικών) της νήσου Ρόδου.
  • Δράσεις ενδυνάμωσης των νέων στο να διαχειρίζονται την επαγγελματική τους ανάπτυξη και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διάφορες εναλλαγές μεταξύ εκπαίδευσης, ανεργίας και εργασίας.
  • Διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια σε θέματα νεολαίας (Ναρκωτικά, Υγεία, Πολιτισμός, Τεχνολογία, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα ).
  • Διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια ενδυνάμωσης γονιών κα εκπαιδευτικών, σε θέματα που εξομαλύνουν τη σχέση σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικού, παιδιού.
  • Ηθική και υλική στήριξη επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον.
  • Δράσεις διαγεονολιγικής προσέγγισης και καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού.
  • Δραστηριότητες που υποστηρίζουν και ενισχύουν τη δια βίου μάθηση, την ψηφιακή εκπαίδευση και την ενίσχυση του εθελοντισμού.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόεδρος

Αγγελική Νικολάου, Αρχιτέκτων/Εκπαιδευτικός

Μέλος

Σταμάτης Θωμαϊδης, Οικονομολόγος

Μέλος

Ναπολέων Βλάσης, Εκπαιδευτικός

Μέλος
Ιωάννης Ζερβάνος, Ψυχίατρος

Μέλος
Μαρία Καραϊσαρλή, Οικονομολόγος/ Εκπαιδευτικός