Περιβάλλοντος

Το Ίδρυμα μας, ευαισθητοποιημένο στο θέμα που αφορά το περιβάλλον μας, καθότι είναι ζωτικός χώρος στον οποίο, διαβιούμε, έρχεται να συμπλήρωση τις δραστηριότητες που διενεργεί η πολιτεία μας στον τομέα αυτό. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε την νεολαία μας, τους σπουδαστές μας και τους αθλητές μας που αποτελούν το «φυτώριο» απ’ όπου μπορούμε να παρέμβουμε, στην ευαισθητοποίησή, προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το οποίο, ως γνωστόν, μας προσφέρει οξυγόνο που είναι το 98% της ζωής μας, που είναι το βασικό συστατικό για την επιβίωση μας.
Μια τέτοια εκπαίδευση προάγει την κοινωνική συμμετοχή, τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και αναπτύσσει μια δίκαιη και ορθολογική κοινωνία. Σε αυτό η περιβαλλοντική γνώση και η παιδεία είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση, καθώς βασική επιδίωξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η αλλαγή του τρόπου που σκέπτονται και δρουν οι άνθρωποι.
Όμως, ο τελικός στόχος δεν είναι η γνώση αλλά η στάση και η ετοιμότητα για δράση. Οι στάσεις και οι γνώσεις των ατόμων για το φυσικό περιβάλλον είναι βασικοί παράγοντες για την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, αλλά και τη δραστηριοποίησή τους με στόχο την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΣΚΟΠΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  • Προγραμματισμός περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης του Δήμου Ροδίων
  • Δενδροφυτεύσεις
  • Υιοθεσία ενός πάρκου της πόλης της Ρόδου
  • Ανακυκλώσεις (εκπαίδευση-υλοποίηση προγραμμάτων)
  • Επαγγελματική και οικονομική στήριξη φορέων αρμοδίων για πυρόσβεση και προστασία περιβάλλοντος